Ako želite povesti manjeg psa, postoji nadoplata od 15 €/noć koja se plaća na recepciji.​

oprema IZNAJMLJIVANJE

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listopad: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listopad: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listopad: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listopad: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 200 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listoped: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listopad: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listoped: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listopad: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listoped: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listoped: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listoped: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listoped: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 200 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listoped: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listoped: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listoped: 130 €/dan

Svibanj: 70 €/dan

Lipanj: 160 €/dan

Srpanj: 200 €/dan

Kolovoz: 200 €/dan

Rujan: 170 €/dan

Listoped: 130 €/dan