IZNAJMLJIVANJE bicikla

6,66 € (50kn) / dan

IZNAJMLJIVANJE ČAMACA
(12 ljudi)

IZNAJMLJIVANJE ČAMACA (12 ljudi)

230 € (1730kn) / dan

IZNAJMLJIVANJE SUP

13,5 € (100kn) / dan

IZNAJMLJIVANJE roštiljA

13,5 € (100kn) / dan

IZNAJMLJIVANJE bicikla

6,66 € (50kn) / dan

IZNAJMLJIVANJE ČAMACA
(12 ljudi)

230 € (1730kn) / dan

IZNAJMLJIVANJE SUP

13,5 € (100kn) / dan

IZNAJMLJIVANJE roštilj

13,5 € (100kn) / dan